nu0004qs.xml

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Štvrťročné údaje HDP v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2010 [nu0004qs]

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id60cc06e5-04b9-4d56-ad0a-25dceedfedfc
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position1
Resource Group Id resource_group_id9220a1f7-258b-4b99-b676-f377efd3b870
Id revízií revision_ide3a843dd-c6d4-48c8-9c2b-8ec60d73c89d
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid