nu0004qs.xlsx

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Štvrťročné údaje HDP v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2010 [nu0004qs]

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id1b2d1abe-7d50-4112-a9eb-a45bdcc14416
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id9220a1f7-258b-4b99-b676-f377efd3b870
Id revízií revision_id693d6e78-0826-49cb-8e4f-b0d8cba41c3e
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid