np3106rr.xlsx

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Marec, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id3bfac92e-9245-483b-8a5b-cb85d1c3cadb
Správca maintainerF4787C6F-9FA3-406C-B8D5-D374F1E1F2D3
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_iddd5f0196-d403-4b62-9313-d790c9661a66
Id revízií revision_ide54f47ac-caf2-420d-8a1d-66e8a38f62bc
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid