monitorovacie-zariadenia-kameroveho-systemu-mesta-...

Z obsahu datasetu

Monitorovacie zariadenia kamerového systému mesta Prešov - geo data

Zdroj: Monitorovacie zariadenia kamerového systému mesta Prešov - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátgeo.json.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatgeo.json
Id id646fdd47-2ab2-4e09-b323-dfc1173243ff
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position2
Resource Group Id resource_group_id4bfaad69-d761-4b8d-a984-14e5e8f4a7ca
Id revízií revision_idb8d8f5b1-c561-4ac0-9ae6-ee1a24cd7996
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid