Metodické usmernenia podľa zákona č. 345/2015 Z. ...

Z obsahu datasetu

Úrad pre verejné obstarávanie vydáva metodické usmernenia podľa zákona o verejnom obasatrávaní a odpovedá na konkrétne otázky účastníkov procesu verejného obstarávania.

Zdroj: Metodické usmernenia zákon č. 343/2015 Z. z.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 24 Apríl, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Áno
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatHTML
Id id00c3a2a9-018c-4c1d-b9b1-948f9459de7f
Správca maintainer656F92FC-F8ED-4DA5-A9F5-1499E03AD575
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionNepravideľná
Resource Group Id resource_group_id81963856-044f-4788-aaa2-abcbaa39396d
Id revízií revision_id401e79fe-e0db-4698-b25b-6c6978cacd22
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid