Meracie jednotky pre zdravotnícku informatiku

Číselník hmotnostných, objemových alebo kusových jednotiek pre potreby dávkovania liekov, evidenciu lab. výsledkov, fyziologických parametrov a pod.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml, xls.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 27 Jún, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 6 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml, xls
Id idaed0aafc-7fc8-4729-9ac9-eb2225b20bc1
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id32759296-fab8-4b7b-b288-da835038d4fb
Id revízií revision_id7c86132b-635f-467b-a24e-6bd2f64d107d
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid