Číselník pre lesné pôdne jednotky

Z obsahu datasetu

Lesné pôdne jednotky podľa systematiky pôd lesov Slovenska používanej Národným lesníckym centrom Zvolen (Tomlan 1971, upravená 1984 a 1996). Popisné atribúty s priestorovými údajmi vo...

Zdroj: Lesné pôdne jednotky

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátdbf.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 29 Apríl, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 4 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatdbf
Id id98ad2c04-3b13-4547-b559-047d6550eb7e
Správca maintainerAA27301C-CE11-42D5-9EF7-EAE8826DE812
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
position5
Resource Group Id resource_group_id16d42c76-7aaf-465f-b7c4-440aa0bdbd29
Id revízií revision_idaf549fdd-99ef-4705-bfa3-40b3bc6b68f5
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid