kp0009ms.xlsx

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Saldá mesačných otázok a zložený indikátor dôvery v obchode [kp0009ms]

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id ideb4e7153-3675-4548-a9fe-83ed5f640374
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_idf329e2d4-7fb7-430c-ada3-d78d0138f6cb
Id revízií revision_id31455be2-698a-4508-b8ca-99429216864f
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid