kp0009ms.csv

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Saldá mesačných otázok a zložený indikátor dôvery v obchode [kp0009ms]

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id6f41a75c-e1e4-4f1b-88dc-cabfaf4c7ba4
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_idf329e2d4-7fb7-430c-ada3-d78d0138f6cb
Id revízií revision_id014e0fe5-36ed-402d-9a8f-78eeaee3355c
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid