investicie-mesta-presov-geo-data

Z obsahu datasetu

Investície mesta Prešov - geo data

Zdroj: Investície mesta Prešov - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátshp.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 4 September, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatshp
Id idedacd017-aafa-4ea9-b733-32ca5d8e1373
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
Resource Group Id resource_group_id6dd531c4-9594-47dc-bf69-c326c719ae47
Id revízií revision_idc97e195b-30a2-4ca9-87c5-ad1b9e1436bb
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid