investicie-mesta-presov-geo-data

Z obsahu datasetu

Investície mesta Prešov - geo data

Zdroj: Investície mesta Prešov - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátgeo.json.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 4 September, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatgeo.json
Id id4c6122e2-d439-404f-94ad-4b466cc32eec
last_modifiedpred viac ako 2 rokmi
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position2
Resource Group Id resource_group_id6dd531c4-9594-47dc-bf69-c326c719ae47
Id revízií revision_id53c236a7-5817-47bf-8513-fcdc318f97b5
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid