og1004rs.xlsx

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 3 August, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id3813b8d9-4c22-4dab-9115-be5d9b8a8ced
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id2b395c6d-acc3-4b74-9ad3-14be94896781
Id revízií revision_idb3802264-ff76-486e-b6f3-02d06e4a77f9
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid