og1001rs.xlsx

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 3 August, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idae33ec5d-14eb-4e4f-89bc-e6f9c62c42fa
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id8493dcb6-a76c-4795-ad0f-f51655f7f2c3
Id revízií revision_id0743594b-7cae-4f95-bcc8-6c3e0457c98b
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid