ihriska-a-sportoviska-mesta-presov-geo-data

Z obsahu datasetu

Ihriská a športoviská mesta Prešov - geo data

Zdroj: Ihriská a športoviská mesta Prešov - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátkml.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 3 Október, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatKML
Id idb22a6ad2-0148-46de-9648-9120a45740aa
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position1
Resource Group Id resource_group_iddcb797bf-37bb-4bd2-8838-eb77a26167d5
Id revízií revision_id265b18a1-87f0-44b1-a655-7a16197ffcd1
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid