Register odborne spôsobilých osôb na prácu s ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 29 Júl, 2017
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id idb95f3dcf-5daa-4e78-b079-4099694e24ef
Správca maintainer385D0492-87EF-4255-8C93-16B7E321207F
Periodicita aktualizácie periodicityquarterly
Resource Group Id resource_group_id3bb07a95-9cd7-42c4-9463-7ed59ae215c9
Id revízií revision_id73518176-b805-4b21-8fa1-e054d27bd6e0
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid