register-odbornej-sposobilosti-osob-na-pracu-s-vel...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml , pdf.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 24 Apríl, 2017
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml , pdf
Id idbf867f5d-f178-43f4-abde-784e3c9ae1b1
Správca maintainer64674299-1D08-417E-9EDC-692DEF3D50D0
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id871ead05-a13d-4644-8126-07a3604b9a04
Id revízií revision_idbc980dfe-062d-4700-b18f-f3445c11e696
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid