Faktury za tovar a služby RUVZ Trenčín za rok 2015

Faktúry zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vystavené za tovary a služby súvisiace so zabezpečením prevádzky RÚVZ Trenčín

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 November, 2016
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id7a8cfc04-55d4-4849-87ab-9b061886b12c
Správca maintainer64674299-1D08-417E-9EDC-692DEF3D50D0
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id889ff804-4f91-4e3b-bc36-671201e51f63
Id revízií revision_id6f8c7cba-7800-448c-810f-6a786fd214ab
Schéma schemahttp://www.ruvztn.sk/faktury_2015.xml
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid