Register odborne spôsobilých osôb na ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zákon číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 10 August, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id7e9c805c-268c-45e9-be54-98a86f97f6d8
Správca maintainer18109FB5-72E4-47AE-AD62-94D2F3F2C0A8
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id24b71269-9774-4f56-b75c-5a75ee414658
Id revízií revision_id974f863a-29d9-4668-8560-023dbb75553b
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid