Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej ...

Informuje o počte hospitalizácii v ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa hlavnej psychiatrickej diagnózy, pohlavia a veku pacienta.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxls, ods.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 25 Február, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxls, ods
Id id37156f50-20f9-4857-b059-88e1771b398c
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id91aae850-3790-470c-88fb-64581fb1adcd
Id revízií revision_id9e57e42f-a4a5-432c-b0f6-f91a6a2bd1c7
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid