Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej ...

Publikačné tabuľkové výstupy a štruktúrované datasety prezentujú činnosť zdravotníckych zariadení v odbore psychiatria, gerontopsychiatria, detská psychiatria a medicína drogových závislostí. Poskytujú prehľad o vyšetrených pacientoch v psychiatrických ambulanciách (podľa diagnózy, pohlavia a vekových skupín a z nich počet osôb s ochorením zisteným prvýkrát v živote) a hospitalizovaných pacientoch v ústavnej psychiatrickej starostlivosti (diagnózy, pre ktoré boli hospitalizovaní, vek a pohlavie, úmrtia hospitalizovaných pacientov a ďalšia psychiatrická starostlivosť po prepustení/preklade).

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxls, ods.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 Január, 2021
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 6 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxls, ods
Id id17435e90-074a-4f1d-b56f-c5fcd82745fe
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position2
Resource Group Id resource_group_id91aae850-3790-470c-88fb-64581fb1adcd
Id revízií revision_id9cf0602f-1d7c-4b79-b042-0b47d4bc5ac6
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid