História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
b9108a... 12:36, 17 December, 2018 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt sprava-o-vysledkoch-kontroly-krmiv-za-mesiac
683347... 12:35, 17 December, 2018 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt sprava-o-vysledkoch-kontroly-krmiv-za-mesiac
92e7cd... 11:31, 17 December, 2018 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt sprava-o-vysledkoch-kontroly-krmiv-za-mesiac
e1912f... 11:30, 17 December, 2018 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt sprava-o-vysledkoch-kontroly-krmiv-za-mesiac
90add2... 11:40, 13 December, 2018 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt sprava-o-vysledkoch-kontroly-krmiv-za-mesiac
4ddc76... 11:39, 13 December, 2018 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt sprava-o-vysledkoch-kontroly-krmiv-za-mesiac
5e7b69... 08:33, 11 December, 2018 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave