História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
8d868f... 11:38, 13 December, 2018 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice REST API: Aktualizovať objekt absolventi-skolenia-ochrana-zvierat-pocas-usmrcovania
856922... 11:37, 13 December, 2018 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice REST API: Aktualizovať objekt absolventi-skolenia-ochrana-zvierat-pocas-usmrcovania
ad34e6... 10:49, 13 December, 2018 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice REST API: Aktualizovať objekt absolventi-skolenia-ochrana-zvierat-pocas-usmrcovania
2dfcd8... 10:44, 13 December, 2018 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice REST API: Aktualizovať objekt absolventi-skolenia-ochrana-zvierat-pocas-usmrcovania
d876f3... 10:42, 13 December, 2018 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice REST API: Aktualizovať objekt absolventi-skolenia-ochrana-zvierat-pocas-usmrcovania
614a10... 10:39, 13 December, 2018 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice REST API: Aktualizovať objekt absolventi-skolenia-ochrana-zvierat-pocas-usmrcovania
4a9fd1... 10:32, 13 December, 2018 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice REST API: Aktualizovať objekt absolventi-skolenia-ochrana-zvierat-pocas-usmrcovania
add047... 10:10, 13 December, 2018 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice REST API: Aktualizovať objekt absolventi-skolenia-ochrana-zvierat-pocas-usmrcovania
3ba44f... 09:50, 13 December, 2018 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice