História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
ea3743... 10:08, 12 December, 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt cenniky-oz
020c5f... 10:07, 12 December, 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt cenniky-oz
ac48fc... 10:05, 12 December, 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik