História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
db621b... 09:06, 31 Júl, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
9c1f37... 08:13, 2 Júl, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
1758d2... 12:16, 30 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt dotacie-v-zmysle-zakona-c-91-2010-z-z-o-podpore-cestovneho-ruchu-v-zneni-neskorsich-predpisov
bab284... 09:21, 19 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt dotacie-v-zmysle-zakona-c-91-2010-z-z-o-podpore-cestovneho-ruchu-v-zneni-neskorsich-predpisov
b20f6e... 09:19, 19 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt dotacie-v-zmysle-zakona-c-91-2010-z-z-o-podpore-cestovneho-ruchu-v-zneni-neskorsich-predpisov
1d6f3f... 09:18, 19 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt dotacie-v-zmysle-zakona-c-91-2010-z-z-o-podpore-cestovneho-ruchu-v-zneni-neskorsich-predpisov
c07fb4... 09:15, 19 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
3f4862... 11:44, 9 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt dotacie-v-zmysle-zakona-c-91-2010-z-z-o-podpore-cestovneho-ruchu-v-zneni-neskorsich-predpisov
6e0500... 11:43, 9 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
c9e37c... 14:25, 30 September, 2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
ec6b51... 14:20, 30 September, 2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt dotacie-v-zmysle-zakona-c-91-2010-z-z-o-podpore-cestovneho-ruchu-v-zneni-neskorsich-predpisov
49ff09... 14:19, 30 September, 2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt dotacie-v-zmysle-zakona-c-91-2010-z-z-o-podpore-cestovneho-ruchu-v-zneni-neskorsich-predpisov
a5767f... 14:17, 30 September, 2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky