História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
c3911a... 08:04, 7 December, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6f6d12... 08:51, 11 Máj, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
5d3894... 08:50, 11 Máj, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
277014... 08:50, 11 Máj, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
68ee3f... 08:49, 11 Máj, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
b04574... 08:47, 11 Máj, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
f9cf22... 08:46, 11 Máj, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
924aec... 07:17, 7 Apríl, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
3e5a2b... 07:15, 7 Apríl, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
7f65c6... 07:12, 7 Apríl, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0c3bf8... 16:19, 30 December, 2015 migration-tool REST API: Vytvor objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol