História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
6d9db8... 09:50, 7 Júl, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
6260c7... 11:09, 22 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpocet-vydavkov-kapitoly-mdv-sr
1040ab... 11:06, 22 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpocet-vydavkov-kapitoly-mdv-sr
527d6c... 11:05, 22 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpocet-vydavkov-kapitoly-mdv-sr
f50f9b... 11:04, 22 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpocet-vydavkov-kapitoly-mdv-sr
f40c85... 11:03, 22 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpocet-vydavkov-kapitoly-mdv-sr
f73099... 11:01, 22 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpocet-vydavkov-kapitoly-mdv-sr
d2ba69... 10:23, 22 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpocet-vydavkov-kapitoly-mdv-sr
c4521a... 10:20, 22 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpocet-vydavkov-kapitoly-mdv-sr
465384... 10:17, 22 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpocet-vydavkov-kapitoly-mdv-sr
9427bf... 10:15, 22 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpocet-vydavkov-kapitoly-mdv-sr
9384ab... 10:12, 22 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpocet-vydavkov-kapitoly-mdv-sr
440172... 10:11, 22 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpocet-vydavkov-kapitoly-mdv-sr
3b89f2... 10:09, 22 Jún, 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky