História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
d9c0cb... 11:51, 1 Jún, 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-starostlivost-o-ludske-telo-rok-2015
5e1ac2... 11:50, 1 Jún, 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-starostlivost-o-ludske-telo-rok-2015
ad166f... 11:48, 1 Jún, 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica