História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
9d7606... 15:20, 4 December, 2018 Štátna veterinárna a potravinová správa Bratislava REST API: Aktualizovať objekt narodne-ref-laboratoria
5ceec5... 15:20, 4 December, 2018 Štátna veterinárna a potravinová správa Bratislava REST API: Aktualizovať objekt narodne-ref-laboratoria
ca1f71... 13:55, 14 Február, 2018 Štátna veterinárna a potravinová správa Bratislava REST API: Aktualizovať objekt narodne-ref-laboratoria
fdf7e3... 13:54, 14 Február, 2018 Štátna veterinárna a potravinová správa Bratislava REST API: Aktualizovať objekt narodne-ref-laboratoria
e5202a... 12:55, 18 Október, 2017 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
92fa6e... 11:37, 18 Október, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt narodne-ref-laboratoria
b0722d... 11:35, 18 Október, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt narodne-ref-laboratoria
b9558a... 09:07, 18 Október, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
63f67c... 16:21, 30 December, 2015 migration-tool REST API: Vytvor objekt narodne-ref-laboratoria