História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
e9da79... 13:34, 10 August, 2017 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt velkoobjemove-kontajnery-rozmiestnenie-v-meste-presov-geo-data
69db5f... 12:52, 31 Máj, 2017 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt velkoobjemove-kontajnery-rozmiestnenie-v-meste-presov-geo-data
99e837... 12:50, 31 Máj, 2017 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt velkoobjemove-kontajnery-rozmiestnenie-v-meste-presov-geo-data
485737... 18:27, 30 Máj, 2017 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt velkoobjemove-kontajnery-rozmiestnenie-v-meste-presov-geo-data
87d779... 18:24, 30 Máj, 2017 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt velkoobjemove-kontajnery-rozmiestnenie-v-meste-presov-geo-data
8f1c97... 18:24, 30 Máj, 2017 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt velkoobjemove-kontajnery-rozmiestnenie-v-meste-presov-geo-data
109f18... 18:23, 30 Máj, 2017 Mesto Prešov