História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
7be755... 15:14, 4 December, 2018 Štátna veterinárna a potravinová správa Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zoznamy-prevadzkarni-zivocisne-produkty
b54709... 15:12, 4 December, 2018 Štátna veterinárna a potravinová správa Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zoznamy-prevadzkarni-zivocisne-produkty
5c6306... 13:44, 14 Február, 2018 Štátna veterinárna a potravinová správa Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zoznamy-prevadzkarni-zivocisne-produkty
001622... 13:42, 14 Február, 2018 Štátna veterinárna a potravinová správa Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zoznamy-prevadzkarni-zivocisne-produkty
e0a374... 13:40, 14 Február, 2018 Štátna veterinárna a potravinová správa Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zoznamy-prevadzkarni-zivocisne-produkty
50b59f... 13:37, 14 Február, 2018 Štátna veterinárna a potravinová správa Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zoznamy-prevadzkarni-zivocisne-produkty
b37753... 12:52, 18 Október, 2017 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
97d0f3... 12:00, 18 Október, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznamy-prevadzkarni-zivocisne-produkty
dfe5c4... 11:59, 18 Október, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7d58c8... 11:58, 18 Október, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznamy-prevadzkarni-zivocisne-produkty
c0efdd... 11:37, 18 Október, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznamy-prevadzkarni-zivocisne-produkty
32554b... 11:35, 18 Október, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznamy-prevadzkarni-zivocisne-produkty
47b00e... 09:08, 18 Október, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
84b27b... 10:13, 24 August, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznamy-prevadzkarni-zivocisne-produkty
6e9d9b... 10:13, 24 August, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8f3e62... 16:21, 30 December, 2015 migration-tool REST API: Vytvor objekt zoznamy-prevadzkarni-zivocisne-produkty