Názvy premenných

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC45 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, veku miesta narodenia a štátnej príslušnosti

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idfb8fe2b5-68ab-4f22-924d-61fb61ef69ba
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id8c3c435f-0d3a-43ee-9368-4510233349b0
Id revízií revision_ida3be6614-54cf-41c7-9f2d-7a9c0238a4d1
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid