NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2011

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC45 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, veku miesta narodenia a štátnej príslušnosti

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id0235d95c-8b2c-4a30-bf7b-cd97ba4ab94b
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position3
Resource Group Id resource_group_id8c3c435f-0d3a-43ee-9368-4510233349b0
Id revízií revision_id95544541-eb2d-49d2-8f6a-a934ecd3eccf
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid