Názvy premenných

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC34 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, predchádzajúceho pobytu v zahraničí, roku príchodu do krajiny, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, ekonomickej aktivity, miesta narodenia a veku

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id ida7d91eaf-4d97-4019-aae9-b4df49c30fb7
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id06601765-a2eb-43d9-96ab-bba7ed440fb0
Id revízií revision_id76823d34-4aa1-42ae-9c97-4b22aa7ed8bc
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid