NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2011

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC34 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, predchádzajúceho pobytu v zahraničí, roku príchodu do krajiny, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, ekonomickej aktivity, miesta narodenia a veku

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id22232e82-8b32-45ec-b7ae-ec7d262e4d91
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position3
Resource Group Id resource_group_id06601765-a2eb-43d9-96ab-bba7ed440fb0
Id revízií revision_id222847e3-051b-4e42-8a02-9733fe5a6199
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid