Názvy premenných

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC20 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, miesta pracoviska, pohlavia, postavenia v zamestnaní, zamestnania, odvetvia ekonomickej činnosti, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, štátnej príslušnosti a veku

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idb2e93cd4-3e47-4453-bda6-034321b58b4e
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id763f1d14-8ff2-4e38-9b96-2c715f76e17d
Id revízií revision_idc0d073ca-ecc4-4688-b0f7-808e9d00e1d8
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid