Metaúdaje

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC20 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, miesta pracoviska, pohlavia, postavenia v zamestnaní, zamestnania, odvetvia ekonomickej činnosti, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, štátnej príslušnosti a veku

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id23da6e86-4314-404e-90d4-d9e73e940e79
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position4
Resource Group Id resource_group_id763f1d14-8ff2-4e38-9b96-2c715f76e17d
Id revízií revision_idc0de080f-7035-4e9a-ac3c-48ec65b1c7ea
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid