Názvy premenných

Z obsahu datasetu

Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, ekonomickej aktivity, odvetvia ekonomickej činnosti, štátnej príslušnosti a veku

Zdroj: HC14 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, ekonomickej aktivity, odvetvia ekonomickej činnosti, štátnej príslušnosti a veku

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idcf581f14-1043-45de-9f74-53d5cddaed7f
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id44783fa1-f4cf-4318-9031-8ed1c54f6a6d
Id revízií revision_id0b835248-d48c-41f5-926a-dba4b241fa0d
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid