Metaúdaje

Z obsahu datasetu

Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, ekonomickej aktivity, odvetvia ekonomickej činnosti, štátnej príslušnosti a veku

Zdroj: HC14 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, ekonomickej aktivity, odvetvia ekonomickej činnosti, štátnej príslušnosti a veku

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id7d98491d-b71a-445a-b061-ae483e8e9a16
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position4
Resource Group Id resource_group_id44783fa1-f4cf-4318-9031-8ed1c54f6a6d
Id revízií revision_idbf16cfe5-035a-436e-992c-cfdc1780d7a1
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid