NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2009

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o technické špecifikácie tém a ich členení

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id idc978cfa6-e7b9-47f5-9313-11f600dcbccc
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position3
Resource Group Id resource_group_idb62a9b7f-16f5-42f9-a6c0-8195516eef36
Id revízií revision_id6bf83c08-0bf9-4b14-97d3-24460f7a06ea
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid