Názvy premenných

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC11 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, postavenia v zamestnaní, zamestnania, odvetvia ekonomickej činnosti, ekonomickej aktivity, štátnej príslušnosti a veku

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id5fe2310b-b81f-4fab-a4e5-31cdb9609996
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_idb62a9b7f-16f5-42f9-a6c0-8195516eef36
Id revízií revision_id861139e3-25d8-4eae-9e2d-00b450766ff8
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid