Metaúdaje

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC11 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, postavenia v zamestnaní, zamestnania, odvetvia ekonomickej činnosti, ekonomickej aktivity, štátnej príslušnosti a veku

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id3af5d06b-db78-4c72-a97e-176246abdb8e
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position4
Resource Group Id resource_group_idb62a9b7f-16f5-42f9-a6c0-8195516eef36
Id revízií revision_id6bf83c08-0bf9-4b14-97d3-24460f7a06ea
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid