Položky číselníkov

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC01 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, postavenia v domácnosti, rodinného stavu, ekonomickej aktivity, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 6 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id7546c308-7809-4fa3-ba2c-8a4a104d1728
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position1
Resource Group Id resource_group_id5ff4b654-45bd-44e2-90bd-bc338eb73d7e
Id revízií revision_id34092504-ac9e-4e03-9072-51071c3ee697
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid