Metaúdaje

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC01 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, postavenia v domácnosti, rodinného stavu, ekonomickej aktivity, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 6 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id1bb7e0b5-e03d-4bbb-84d1-aff636d2a4c4
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position4
Resource Group Id resource_group_id5ff4b654-45bd-44e2-90bd-bc338eb73d7e
Id revízií revision_id31c8825c-06dc-4c9d-850f-6a130650aba4
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid