Metaúdaje

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC09 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, postavenia v rodine, veľkostných skupín obcí, ekonomickej aktivity, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id5d9ec2db-3f35-4464-918c-63e1f0fab98e
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position4
Resource Group Id resource_group_idba5d13fe-a5b0-41b2-b85f-eb5d68c3e789
Id revízií revision_idb50b5c60-b89e-4504-ae1e-2ac2e689128a
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid