Položky číselníkov

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC09 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, postavenia v rodine, veľkostných skupín obcí, ekonomickej aktivity, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id2cedbdfb-6e29-4d58-87ec-3bcd353b997c
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position1
Resource Group Id resource_group_idba5d13fe-a5b0-41b2-b85f-eb5d68c3e789
Id revízií revision_id62e11382-ba42-4d57-9828-0e493a7ec30c
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid