Metaúdaje

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC07 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, postavenia v rodine, dosiahnutého vzdelania, ekonomickej aktivity, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id98ca936a-f5d7-4ced-a959-d59cafcde94c
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position4
Resource Group Id resource_group_id16fc84e9-dc29-4907-b482-d752b4929e02
Id revízií revision_idd554c513-e2ed-4d8f-b040-fd0ea91b5339
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid