Názvy premenných

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC07 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, postavenia v rodine, dosiahnutého vzdelania, ekonomickej aktivity, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id81991280-93cf-47b9-81db-7bc63aa19641
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id16fc84e9-dc29-4907-b482-d752b4929e02
Id revízií revision_id7dd3281d-6566-44e5-8302-b8b9cad831c8
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid