Metaúdaje

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC06 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, postavenia v rodine, rodinného stavu, ekonomickej aktivity, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id idfbb18b00-d99f-4121-b01b-e517dab9459f
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position4
Resource Group Id resource_group_id571cc50c-261b-42d8-9aed-988c38d26a7c
Id revízií revision_idfae6b815-db24-4a30-9a95-130eac12a511
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid