Položky číselníkov

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC06 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, postavenia v rodine, rodinného stavu, ekonomickej aktivity, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id7d75bafa-04af-4652-9114-8d92f4f02fa4
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position1
Resource Group Id resource_group_id571cc50c-261b-42d8-9aed-988c38d26a7c
Id revízií revision_idd9f311af-c180-4fd4-b03d-616d52b2d4e2
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid