Názvy premenných

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC05 Súkromné domácnosti podľa typu, veľkosti a právneho dôvodu užívania bytu

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id868f3387-4819-4301-9bad-2ecb56a63193
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id8631136b-edf8-4b09-86a8-0eaca96a4efd
Id revízií revision_idfda866e1-99f2-4764-a156-47994dc9d171
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid